ČUMPELÍK Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, Čumpelíkova 1009/3, Praha 8- Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení u hlavní silnice před domem Čumpelíkova 1009/3 v pražských Kobylisích je instalována modrá smaltovaná doplňková uliční cedule s textem:

Jaroslav Čumpelík – (1917 – 1942) – Povoláním strojní zámečník. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za svou odbojovou činnost byl nacisty popravem na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš

Umístění na mapě


Stejná cedule je instalována také na opačném konci Čumpelíkovy ulice v bůlízko parčíku při ústí do ulice Žernosecká.