ČESÁK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Česákova, Praha 8 – Střížkov

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce pře domem čp.424/6 v ul. Česákova na pražském Střížkově je pod červenou uliční cedulí instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Česák
(1904 – 1941)
Během okupace se zapojil do protinacistického odboje,
působil jako radiotelegrafista ilegální vysílačky. Zahynul
v koncentračním táboře Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě