DRAHORÁD Josef – Na plotu MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8 – Střížkov

Foto Josef Kareš

Na plotu MŠ v Drahorádově ulici na Střížkově je vedle červené cedule s názvem ulice Drahorádova instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Drahorád – (1984 – 1942) – Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě