FAMFULÍK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, Famfulíkova 1140/19, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení před domem v ul. Famfulíkova 1140/19 v pražských Kobylisích je instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Famfulík (1910 – 1943) – Působil v četnictvu, kde byl jako strážmistr velitelem četnické stanice v Proseči u Skutče. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš. 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

Různé zdroje uvádějí jako křestní jméno strážmistra Famfulíka – František. Je tedy jméno na ceduli (Josef) chybou???


Stejná dodatková tabule je umístěna také na domě čp.1149/1 ve Famfulíkově ulici.