FAMFULÍK Josef – Na domě čp. 1149/1, Famfulíkova ul., Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na panelovém domě čp. 1149/1 v ulici Famfulíkova je pod červenou smaltovanou uliční cedulí instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Famfulík (1910 – 1943) – Působil v četnictvu, kde byl jako strážmistr velitelem četnické stanice v Proseči u Skutče. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

Různé zdroje uvádějí jako křestní jméno strážmistra Famfulíka – František. Je tedy jméno na ceduli (Josef) chybou???


Stejná cedule je umístěna také na sloupu veřejného osvětlení před domem čp.11440/19 ve Famfulíkově ulici.

FAMFULÍK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, Famfulíkova 1140/19, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení před domem v ul. Famfulíkova 1140/19 v pražských Kobylisích je instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Famfulík (1910 – 1943) – Působil v četnictvu, kde byl jako strážmistr velitelem četnické stanice v Proseči u Skutče. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš. 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

Různé zdroje uvádějí jako křestní jméno strážmistra Famfulíka – František. Je tedy jméno na ceduli (Josef) chybou???


Stejná dodatková tabule je umístěna také na domě čp.1149/1 ve Famfulíkově ulici.

KOSTEL SV. JAKUBA – Na stěně kostela v ulici Malá Štupartská 635/6 Praha 1 Staré Město

Na stěně kostela v ulici Malá Štupartská Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Jakuba s klášterem minoritů Založil jej 1232 Václav I. Po požáru goticky stavěn od dvacátých let 14.stol. do konce téhož století. Zbarokován J.Š. Pánkem 1690-1702. Na průčelí reliéfy a sochy O.Mosta. Uvnitř zvláště gotická pieta, náhrobek J.Vratislava z Mitrovic od J.B.Fischera z Erlachu a F.M.Brokofa, obrazy od P.Brandla, M.V.Halwachse, V.V.Reinera, J.J. Heinsche, J.K.Lišky, P.Kecka, fresky F.Vogeta, štuky A.Blolly, plastiky od I.F.Platzera. Socha svaté Aněžky České od Jindřicha Wielguse 1940“.

ŠVEHLA Antonín – Na přední stěně budovy Národního zemědělského muzea v Kostelní ul. 1300/44 Praha 7-Holešovice

Na přední stěně budovy Národního zemědělského muzea v Kostelní ul. 1300/44 Praha 7-Holešovice je pamětní deska s kresbou hlavy a textem:

„ANTONÍN ŠVEHLA 15.4.1873 – 12.12.1933 Významný český politik a státník. Podílel se na vzniku Ústavy Československé republiky 1920. Byl prvním předsedou spolku Československé zemědělské muzeum. Svým působením výrazně přispěl k rozmachu Česko-slovenského zemědělského muzea v období mezi dvěma světovými válkami. Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Finanční podporu poskytlo Ministerstvo zemědělství 2014“

22.1.2015