České stavovské povstání – na plotě Základní školy T.G.Masaryka, Náměstí českého povstání, Praha 6 – Ruzyně

Foto Josef Kareš, 2021

Na plotě základní školy T.G.Masaryka v ohybu ulice Ruzyňská na Náměstí českého povstání je pod červenou uliční cedulí umístěna modrá smaltovaná dodatková ceduule s textem:

České stavovské povstání
(3.6.1900 – 28.12.1966)
České stavovské povstání, první etapa třicetileté války.
Na paměť protihabsburského povstání v l. 1618 – 1620
na obranu stavovských a náboženských svobod

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy