ANČERL Karel – Na domě č. 2345/9, ul.Přemyslovská, Praha 2 – Vinohrady

Foto František Nový

Na průčelí domu č. 2345/9 v Přemyslovské ulici na pražských Vinohradech umístili obyvatelé domu, kde Karel Ančerl řadu let žil , pamětní desku s nápisem:

Karel Ančerl
šéfdirigent České filharmonie
Toronto Symphony Orchestra Music Sirector
zde žil 1945 – 1963


Deska byla instalována v roce 2020 ke 112. výročí narození Karla Ančerla.

Foto František Nový
Foto www.mapy.cz

Umístění na mapě


Další odkazy

HAVEL Václav – Melantrich, Václavské náměstí 793/36, Praha 1 – Nové Město

Foto – z webu www.denik.cz

Na historické budově paláce Hvězda – Melantrich byla v prosinci 2021 instalována pamětní deska k 10. výročí úmrtí Václava Havla s textem:

21.LISTOPADU 1989
POPRVÉ BĚHEM
SAMETOVÉ REVOLUCE
PROMLUVIL
Z BALKÓNU MELANTRICHU
K 200 000 OBČANŮ
NAŠÍ REPUBLIKY
VÁCLAV HAVEL
(*5.10.1936 – +18.12.2011)

ON 21 NOVEMBER 1989
VÁCLAV HAVEL GAVE A SPEECH
FOR THE FIRST TIME DURING THE VELVET REVOLUTION
TO 200 000 CITIZEN OF CZECHOSLOVAKIA
FROM THE BALCONY OF THE MELANTRICH BUILDING

PRAGUE MUNICIPAL DISTRICT
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1


Pamětní deska byla odhalena v pátek 17.12.2021 za účasti starosty Prahy 1, předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila a dalších čelních představitelů. Auterem desky je architekt Robert Leníček


Umístění na mapě


Další odkazy

SEDLÁČEK Tomáš – Čínská 22/26, Praha 6 – Dejvice

Foto Josef Kareš, 2021

Na zdi vedle vsupu do objektu Posádkového velitelství Praha v ulici Čínská 22/26 v pražských Dejvicích visí kovová deska, která se vztahuje k pomníku generála Tomáše Sedláčka umístěnému uvnitř areálu . Na desce je tento text:

POMNÍK JE VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
A ZAPSÁNÍ U DOZORČÍHO VCHODU NEBO DLE DOHOVORU NA:
EMAIL: pvpraha@email.cz
POMNÍK
ARMÁDNÍHO GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA
————————————————————-
ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK
* 8.1.1918 VÍDEŇ + 27.8.2012 PRAHA
ABVSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH, DŮSTOJNÍK DĚLOSTŘELECTVA
PŘEDMNICHOVSKÉ ARMÁDY
V DUBNU 1940 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ A PŘES BALKÁN SE DOSTAL DO FRANCIE,
KDE VSTOUPIL DO ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY
VE VELKÉ BRITÁNII ABSOLVOVAL NĚKOLIK SPECIÁLNÍCH KURZŮ A V ČERVNU
1944 BYL ODESLÁN DO SSSR K 1. ČS.ARMÁDNÍMU SBORU, V JEHOŽ ŘADÁCH
SE ZÚČASTNIL BOJŮ NA DUKLE.
JAKO PŘÍSLUŠNÍK ĆS. 2.PARADESANTNÍ BRIGÁDY BYL VYSLÁN NA POMOC SNP.
PO OSVOBOZENÍ ABSOLVOVAL VYSOKOU ŠKOLU VÁLEČNOU A ZASTÁVAL
ŠTÁBNÍ FUNKCE.
V ÚNORU 1951 BYL ZATČEN A VE VYKONSTRUOVANÉM POLITICKÉM PROCESU
ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ PROŠEL ŘADOU VĚZNIC A LÁGRŮ A V ROCE 1960
BYL PROPUŠTĚN.
PO ABSOLVOVÁNÍ VEČERNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SE STAL PROJEKTANTEM.
PO LISTOPADU 1989 BYL PLNĚ VOJENSKY A OBČANSKY REHABILITOVÁN.
AKTIVNĚ SE PODÍLEL NA VZNIKU A ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ OBCE
LEGIONÁŘSKÉ A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PRACOVAL VE SVAZU
BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PODÍLEL SE NA VÝCHOVĚ MLADÉ GENERACE
A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ

VÁLEČNÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁN:
3 X CS VÁLEČNÝ KŘÍŽ
ŘÁD VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY II.STUPNĚ
ŘÁD SNP I. TŘÍDY
MEDAILE ZA CHRABROST
PŘED NEPŘÍTELEM
MEDAILE ZA VÍTĚZSRVÍ NAD NĚMECKEM
VOJENSKÁ PAMĚTNÍ MEDAILE SE ŠTÍTKY
F-VB-SSSR

DALŠÍ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ:
ŘÁD MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA – 1992
ŘÁD TOMÁŠE GAURRIGUA MASARYKA – 2004

ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK
POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ
PRAHA – 2002

ČESTNÝ OBČAN:
AGDE/FRANCIE/- 1989
BEANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV – 2003
PRAHA 6 – 2003
LÁZNĚ TOUŠEŇ – 2003

ČESTNÝ PŘEDSEDA:
ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ – 1994

Foto Josef Kareš, 2021

Pomník generála Tomáše Sedláčka v areálu objektu Posádkového velitelství:

Zdroj obrázku – Wikipedie.cz

Umístění na mapě


Další odkazy