KAFKA Josef – Na domě č. 219/9, Otakarova ul., Praha 4 – Nusle

Na činžovním domě č. 219 / 9 v Otakarově ulici v Praze 4 – Nuslích je umístěna malá kovová deska s reliefním textem:

V této ulici žil a pracoval hrdina odboje, litograf a fotograf Josef Kafka, nar. 16.6.1895, za ilegální činnost v Obraně národa byl popraven 9.7.1943 v Berlíně – Plötzensee,MČ Praha 4, 2020Další odkazy

GOLZ – GOLDLUST Marianne – Na domě čp. 425/4, ul. Farského, Praha 7 – Holešovice

Na domě čp. 425/4 v ulici Farského, Praha 7 – Holešovice je vedlu vchodu do domu na stěně umístěna malá kamenná pamětní deska s nápisem v českém a také německém jazyce :

Zde žila Marianne Golz-Goldlust „Spravedlivá mei národy“ *23.1.1895 Wien Hernals + 8.10.1943 Praha- Pankrác

Foto – září 2020
Foto září 2020

Desku se rozhodlo umístit Společenství vlastníků domu, ve kterém Marianne Golz-Goldlust bydlela, k jejímu 125. výročí narození.


Umístění na mapě :


Další odkazy

SEIFERT Jaroslav – Na budově bývalého žižkovského gymnázia čp.800 ve Vlkově ulici 31 Praha 3 Žižkov

Na budově základní školy, dříve žižkovského gymnázia čp.800 ve Vlkově ulici 31 Praha 3 Žižkov je pod bustou pamětní deska s textem:

„V letech 1907-1912 navštěvoval tuto školu český básník Jaroslav Seifert nositel Nobelovy ceny za literaturu“.


Umístění na mapě :


Další odkazy

VELKÁ SYNAGOGA – Na postranní stěně u vchodu do synagogy čp.1310 Jeruzalémská ul.7 Praha 1 Nové Město

Na postranní stěně u vchodu do Jubilejní synagogy čp.1310 Jeruzalémská ul.7 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Velká synagoga v Jeruzalémské ulici vystavená v roce 1908“.


Další odkazy

UHŘÍNĚVESKÁ SYNAGOGA – Na budově bývalé synagogy ulice Přátelství 79 Praha 10 Uhříněves

Na stěně bývalé uhříněveské synagogy jsou tři pamětní desky – dvě v českém a jedna v anglickém jazyce. Na horní z nich je text:

„Vrať nás, věčný, k sobě a my se vrátíme. Obnov naše dny jako za starodávna. Pláč Jeremiášův, S-21.“

Na hlavní z nich je text o historii synagogy:

“Na paměť židovské obce v Uhříněvsi. Nejstarší písemné záznamy o židovské obci v Uhříněvsi pocházejí z roku 1620. Hřbitov byl založen na počátku 18.století. Tato synagoga byla postavena v roce 1848 a bohoslužby se zde konaly do nacistické okupace. Nacisté měli na seznamu 46 Židů z Uhříněvsi a 341 z okolních obcí. Transporty z Uhříněvsi do ghetta Terezín začaly na počátku roku 1942. Z Terezína byli převáženi do Osvětimi, Treblinky a jiných táborů smrti. Z původních 687 přežili jen 42. Největší transport Židů z Uhříněvsi a okolí proběhl na svátek Roš Hašana 12.září 1942, kdy bylo do Terezína převezeno 212 Židů, z toho 36 uhříněvských. Po válce připadla synagoga městu a roku 1995 byla vydána Židovské obci v Praze. Bohoslužby se v ní již nekonají. Svitek tóry z původní synagogy trvale zapůjčil THE MEMORIAL SCROLL TRUST v Londýně synagóze FINCHLEV REFORM. Tuto pamětní desku daly zhotovit FINCHLEV REFORM SYNAGOGUE v Londýně a Praha –Uhříněves roku 2000.“

Třetí z nich je obdobná v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie Wikipedie
Zdroj fotografie Mapy.cz- autor Petra Šmídovvá. Stav v roce 2020.