NOVOTNÝ František Doc.Dr. – Na náhrobku na severní zdi lesního hřbitova v Chuchelském háji Praha 5 Malá Chuchle

Na náhrobku na severní zdi lesního hřbitova v Chuchelském háji Praha 5 Malá Chuchle je umístěna mramorová pamětní deska s textem:

PAMÁTCEMILOVANÉHO UČITELE SVÉHO DOC. DR. FRANT. NOVOTNÉHO NAROZ. DNE XXII. BŘEZNA MDCCCXXXIX ZESNULÉHO DNE III. ČERVENCE MDCCCLXXIX POSVĚCUJE SPOLEK MEDIKŮ ČESKÝCH V PRAZE ODHALEN DNE I. ČERVENCE MDCCCLXXXII“.