SVOBODA Antonín – V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany

 V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany byla pamětní deska s textem:

„Zde na Loretánském náměstí č.3 v Laboratoři matematických strojů byl pod vedením Doc.Ing.Antonína Svobody (1907-1980) od roku 1950 projektován a v září 1957 oživen první československý samočinný počítač SAPO“ Zasazeno péčí ??? and SUN v listopadu 1997.

25.2.2009
22.6.2012

Prof.Dr.Ing Antonín Svoboda byl český vynálezce a počítačový vědec, konstruktér prvních československých samočinných počítačů SAPO A EPOS 1, profesor University of California Los Angeles.V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil medaily Za zásluhy I.stupně in memoriam.

ŠUBERT František Adolf – Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov měla být v roce 1935 odhalena pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„V TOMTO DOMĚ ŽIL A DNE 8.ZÁŘÍ 1915 ZEMŘEL FRANT. ADOLF ŠUBERT, NOVINÁŘ, DRAMATICKÝ SPISOVATEL PRVNÍ ŘEDIT.NÁROD. DIVADLA V PRAZE A MĚST. DIVADLA NA KRÁL. VINOHRADECH, PŮVODCE NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY ČESKOSLOVANSKÉ V PRAZE 1895“

V textu „Secesní činžovní domy na Janáčkově nábřeží“ z roku 2007, umístěném na webu, autorka Marta Jiroušková v popisu domu č.39 také uvedla, že na tomto domě „Umístění pamětní desky dramatika F.A.Šuberta bylo povoleno roku 1936, dnes se však na domě již nevyskytuje. Na existenci této pamětní deska mě upozornil pan Jan Zuska, jehož otec akad.sochař Frant.Zuska desku vytvořil. Sdělil mi, že deska byla odhalena 8. září 1935 a zřejmě sejmuta během 2. sv. války. Deník Národní politika přinesl dne l.9.1935 na první stránce informaci, že „Pamětní deska spisovateli a prvnímu řediteli Nár.divadla Fr.Ad.Šubertovi, modelovaná pro Tylovu obec ochotnickou v Praze akad.sochařem Frant.Zuzkou z Pardubic, odhalena bude 8.t.m. na domě č.8 na Nábřeží Legií na Smíchově, kde oslavenec právě před 20 lety zemřel“.

(Pozn. Domy na Janáčkově nábřeží /dříve Nábřeží Legií/ jsou dnes číslovány lichými čísly a žádný dům s číslem 8 tam není. Uvedená fotografie pamětní desky je převzatá z deníku Národní politika bez možnosti její úpravy).

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví

Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví byla pamětní deska s textem:

„Premonstrátský klášter založený na Strahově olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem  a českým králem Vladislavem v roce 1140. Románský areál kláštera s kostelem P.Marie vybudovaný v letech 1143-1182, po požáru v roce 1258 zčásti goticky přestavěn. Po roce 1600 postaven při hlavní bráně votivní kostel sv.Rocha /dnes výstavní síň Musaion/ a klášterní kostel renesančně upraven J.B.Bussim. V roce 1627 sem přeneseny z Magdeburku ostatky zakladatele řádu sv.Norberta. Koncem 17.stol. počátek barokizace kláštera. V roce 1671 postaven J.D.Orsim teologický sál knihovny a podle plánu J.B.Matheyho letní refektář. Počátkem 18.stol. vybudován provizoriát /vstupní křídlo/ a nové průčelí kostela. Reprezentační sály a knihovna vyzdobeny freskami S.Noseckého, kostel freskami J.V.Neunhertze a obrazy M.Willmanna, F.X.Palka a I.Raaba. V letech 1783-1794 postavena podle plánu J.A.Kolbeho I.Palliardim nová budova knihovny s filozofickým sálem. Na jeho stropě freska A.F.Maulbertsche Dějiny lidstva“.

Také tato strahovská deska nebyla 17.5.2013 na svém místě a zůstaly po ní jen obrysy na stěně vedle vstupní brány. Zmizela i malá informační destička na levé straně vstupní brány.

ŠMATLAVA Rudolf – Na zdi Nového židovského hřbitova Izraelská ul. Praha 3 Žižkov

Na zdi Nového židovského hřbitova Izraelská ul. Praha 3 Žižkov byla v roce 1953 instalována pamětní deska s nápisem:

„Lidé bděte Zde padl 16 prosince 1952 hrdinskou smrtí v boji s třídním nepřítelem des.Rudolf Šmatlava“.

Deska byla z rozhodnutí městské části Praha 3 v roce 1998 sejmuta a uložena neznámo kde.

SÍDLO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ – Na domě č.13 v Sokolovské ul. (dříve Královská tř.) Praha 8 Karlín

Na místě tohoto moderního domu v Sokolovské ul. (dříve Královská tř.) Praha 8 Karlín stál v době první republiky ( 20.-30.léta 20.stol.) dům č.13 a na něm bývala pamětní deska s textem:

„V tomto domě bylo v letech 1923-1938 sídlo Komunistické strany Československa. Zde pracoval a bojoval za osvobození pracujícího lidu soudruh Klement Gottwald„.

(dům byl zbourán spolu s dalšími domy v době stavby stanice Metra Florenc)