MAŘATKA Josef - Na domě čp.564 v Žitné ulici č.14 Praha 2 Nové Město

MAŘATKA Josef - Na domě čp.564 v Žitné ulici č.14  Praha 2 Nové Město

Na domě čp.564 v Žitné ulici č.14 Praha 2 Nové Město na pravé straně je pamětní deska s textem“ „Zde se narodil prof. Josef Mařatka, akad. sochař“ .