PODCHOD NA VÁCLAVSKÉM NAMĚSTÍ - Praha 1 Nové Město

PODCHOD NA VÁCLAVSKÉM NAMĚSTÍ - Praha 1 Nové Město

Na stěně v podchodu stanice metra Můstek u východu do Vodičkovy ulice je reliéfní pamětní deska s medailonem k 50. výročí trvání čsl. státu a textem: „Na Václavském náměstí byla zahájena dne 2.V.1967 a dokončena 28.X.1968 stavba podchodu. Investor dopravních a inženýrských staveb hl.m.Prahy Vojenský projektový ústav Vojenské stavby“ Na medailonu je hlava s nápisem: „50 let trvání Československého státu“.