ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBUŠICE - Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBUŠICE - Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice

 

Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice je kamenná pamětní deska s textem: „Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich jest království nebeské, Mat. 19.14 Nákladem obce a dobrodincův 1867“. Také v omítce vedle desky je vyryté datum MDCCCLXVII.