VYŠEHRADSKÁ BAZILIKA SV.VAVŘINCE – Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad

Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad vedle vstupního portálu baziliky sv.Vavřince je pamětní deska s textem:

„Bazilika sv.Vavřince-vstupní novorománský portál od A.Bauma z doby kolem roku 1880-stavba románské baziliky z poslední třetiny XI.století“

29.8.2012