VYŠEHRADSKÉ STARÉ DĚKANSTVÍ – Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad

Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem:

„Staré děkanství vyšehradské kapituly – barokní stavba z roku 1754 – archeologickým výzkumem zjištěny základy raněrománské baziliky sv.Vavřince z poslední třetiny XI.století – základy starší stavby patrně křížového půdorysu z konce X.století“.

29.8.2012