VYŠEHRADSKÝ ROMÁNSKÝ MOST – Na severním okraji Vyšehradských sadů

Na severním okraji Vyšehradských sadů při okraji zdejší akropole je pod úrovní okolního terénu pamětní deska s textem:

Románský most stavba z poslední třetiny 11.stol z doby vlády prvého českého krále Vratislava 1061-1092 spojoval knížecí a královský okrsek s románskou bazilikou sv.Petra a Pavla

29.8.2012