RUDOLFINUM – Na postranní stěně budovy Rudolfina na Alšově nábřeží 79/12 Praha 1 Staré Město

Na postranní stěně budovy Rudolfina na Alšově nábřeží 79/12 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„V letech 1874-1884 byl postaven Českou spořitelnou dům umění nazvaný Rudolfinum podle návrhu architektů Josefa Zítka a Josefa Šulce pro obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění a koncertní síň Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, dále pro Uměleckoprůmyslové muzeum a konservatoř hudby.  V letech 1919-1939 byla budova přestavěna pro Poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění Československé republiky podle návrhu architektů Václava Roštlapila a Rudolfa Kříženeckého. V letech 1940-1942 byla část budovy rekonstruována podle návrhu architektů Antonína Engla a Bohumíra Kozáka a do roku 1945 sloužila koncertním účelům německé filharmonie. V roce 1946 byla budova odevzdána opět do českých rukou a stala se sídlem České filharmonie a hudebního školství. V letech 1990-1992 bylo Rudolfinum podle návrhu architekta Karla Pragera obnoveno jako representační stánek české kultury hudební a výtvarné.  Rekonstrukci provedla  Konstruktiva a atelier Gama“.

26.8.2012

KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE – Na kostele sv.Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí Praha 8 Karlín

Na kostele sv.Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí Praha 8 Karlín je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Novorománská basilika od Karla Rösslera a Ignáce Ullmanna z let 1854-1863. Sochařská výzdoba od Václava Levého a Čeňka Vosmíka. Reliéfní výzdoba vrat podle návrhu Josefa Mánesa. Významný doklad raného historismu na jehož výstavbě se podíleli přední umělci 19.století“.

21.8.2012

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA – Na zdi jízdárny ve Valdštejnské ulici 3 Praha 1 Malá Strana

Na zdi jízdárny ve Valdštejnské ulici 3 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Valdštejnská jízdárna Parlament České republiky Senát do konce 17.století největší pražská jízdárna funkčně souvisela s konírnami umístěnými v palácových budovách. Jízdárna prošla několika přestavbami, z nichž nejvýznamnější byla realizována kolem roku 1854. V 50.letech 20.století zde byla zřízena výstavní síň. Poslední úprava jízdárny se uskutečnila v letech 1999-2000“.

20.8.2012

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Na přední stěně kostela na Malostranském náměstí Praha 1 Malá Strana

Na přední straně kostela na Malostranském náměstí je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Mikuláše vrcholně barokní chrám zbudovaný na místě starších staveb při jezuitské koleji. Loď stavěl Kryštof Dienzenhofer roku 1704-11. Závěr s kupolí Kilián I.Dienzenhofer 1737-52. Stavbu dokončil A.Luragho 1755. Uvnitř zvláště fresky a obrazy J.L.Krackera, F.X.Palka a K.Škréty. Plastiky I.F.Platzera“.

20.8.2012

PALÁC THUNOVSKÝ – Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana

Na budově Thunovského paláce čp.176 ve Sněmovní ulici 4 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s česko-slovenským státním znakem a s textem:

„V této památné budově zemského sněmu království Českého se dokonal revoluční převrat protirakouský a budoval se obnovený stát Československý.

Zde se dne 28.října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České.

Zde se dne 14.listopadu 1918 sestoupilo Národní shromáždění zbavilo rod Habsbursko-Lotrinský trůnu českého a prohlásilo republiku Československou zvolilo jednomyslně  jejího prvního presidenta a jeho vládu.

Zde dne 21.února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavní listinu republiky Československé.

20.8.2012