MICHNŮV LETOHRÁDEK AMERIKA – Na zahradní zdi Michnova letohrádku Amerika čp.462 v ul.Ke Karlovu Praha 2 Nové Město

Na zahradní zdi Michnova letohrádku Amerika čp.462 v ulici Ke Karlovu 20 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Michnův letohrádek zvaný Amerika postaven v letech 1715-1720 Janem Václavem Michnou z Vacínova podle projektu Kiliana Ignáce Dienzenhofera uvnitř nástěnné malby od Jana Ferdinanda Schora v zahradě sochy a vázy z dílny Antonína Brauna z doby okolo 1730 dnes slouží jako muzeum Antonína Dvořáka“

(Pozn. Jméno Dienzenhofer místo Dientzenhofer je na desce uvedeno).

30.8.2012

VYŠEHRADSKÝ ROMÁNSKÝ MOST – Na severním okraji Vyšehradských sadů

Na severním okraji Vyšehradských sadů při okraji zdejší akropole je pod úrovní okolního terénu pamětní deska s textem:

Románský most stavba z poslední třetiny 11.stol z doby vlády prvého českého krále Vratislava 1061-1092 spojoval knížecí a královský okrsek s románskou bazilikou sv.Petra a Pavla

29.8.2012

VYŠEHRADSKÉ STARÉ DĚKANSTVÍ – Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad

Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem:

„Staré děkanství vyšehradské kapituly – barokní stavba z roku 1754 – archeologickým výzkumem zjištěny základy raněrománské baziliky sv.Vavřince z poslední třetiny XI.století – základy starší stavby patrně křížového půdorysu z konce X.století“.

29.8.2012

VYŠEHRADSKÁ BAZILIKA SV.VAVŘINCE – Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad

Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad vedle vstupního portálu baziliky sv.Vavřince je pamětní deska s textem:

„Bazilika sv.Vavřince-vstupní novorománský portál od A.Bauma z doby kolem roku 1880-stavba románské baziliky z poslední třetiny XI.století“

29.8.2012