KOSTEL SV. VÁCLAVA – Vedle vstupní brány do kostela na Náměstí 14.října Praha 5 Smíchov

Vedle vstupní brány do kostela na Náměstí 14.října Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Václava postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí, uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka, mozaikami Josefa Trenkwalda a nástěnnými malbami Maxe Pirnera, Zikmunda Rudla a Františka Sequense, od něhož jsou i návrhy oken. Jedna z naších nejvýznačnějších církevních architektur 2.pol.19.století“.

23.3.2013

Ztracená busta

Docela nedávno jsem se dočetl v článku autorky Blanky Kovaříkové v příloze deníku Právo z 22.12.2013 o spisovateli Arnoštu Lustigovi, že před Gymnáziem bratří Čapků v Hostivaři odhalila spisovatelova sestra jeho bustu. Našel jsem to snadno, ale před budovou gymnázia nebyla po bustě ani památka. Později jsem se dozvěděl, že jak byla busta v květnu 2011 slavnostně odhalena, tak byla krátce nato v tichosti odstraněna. O důvodech tohoto počínání jsem se nedověděl, ale myslím, že je to škoda. Zasloužil by si to.

                         


Busta tak úplně „ztracená“ není. Autor ji nabídl rodině, ta se rozhodovala, zda deska skončí u nich doma nebo bude umístěna na místo spjaté s Arnoštem Lustigem.

Jak uvádí heslo „Jiří Fürst“ (autor busty) we Wikipedii je jeden ze dvou odlitků busty v současné době (2015) umístěna v Centru Franze Kafky. Druhý čeká na umístění na vhodné místo spojené s Arnoštem Lustigem.


Další odkazy

Viniční sloup

Půjdete li někdy z Křížovnického náměstí na Starém Městě na Karlův most jistě si všimnete viničného sloupu se sochou sv.Václava na nároží kostela sv.Františka z Assisi. Za povšimnutí stojí i dlažební kameny u paty sloupu, které pocházejí z původního staršího Juditina mostu. Sloup stával původně před budovou pražského viničného úřadu na Křížovnickém náměstí, přímo před Staroměstskou mosteckou věží, jak to potvrdil archeologický nález při úpravě náměstí. Připomíná to pamětní deska v dlažbě s královskou korunou a dvojjazyčným textem „Sloup sv.Václava“.

Foto Václav Bártík, 2009
Foto Václav Bártík, 2008

Umístění na mapě :


Další odkazy

MARX Karel – Na domě č.16 v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město

 Na místě, kde dnes stojí v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město hotel Grand Majestic Plaza býval dům čp.1117/16 a na něm pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„V tomto domě žil za svého pobytu v Praze v l.1874 a 1875 Karel Marx, zakladatel a geniální tvůrce vědeckého socialismu“.

Deska byla zasazena v roce 1953 a po převratu v roce 1989 odstraněna.

9.3.2012