STAROMĚSTSKÁ TRŽNICE – Ve vstupní hale staroměstské tržnice čp.406 Rytířská 10 Praha 1 Staré Město

Ve vstupní hale staroměstské tržnice čp.406 Rytířská 10 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tržnice tato městská byla zbudována nákladem obce pražské. Stavba počata r.1894 a dokončena r.1896 když byli: starostou král.hlav.města Prahy Čeněk Gregor, náměstky J.U.DR.Jan Podlipný a .J.U.DR Vladimír Srb: Quido Bělský, Th.DR. Josef Burian, J.U.DR.Eugen Eiselt, Antonín Filip, J.U.DR Josef Frič, Josef Inwald, M.U.DR Karel Chudoba, Josef Kopecký, Antonín Kubr, J.U.DR. Jan Kühn, J.U.DR.Josef Milde, Antonín Morávek, Vladimír Per, J.U.DR. Prokop Podlipský, J.U.DR. Stanislav Prácheňský, František Rus, František Sokol, František Tichna, Karel Tichý, Karel Vendulák, Karel Vlček a Ferdinand Voitl. Stavbu provedl stavitel Antonín Novotný podle plánů Prof.Jindřichem Fialkou zhotovených za dozoru městského radního Františka Tichny“.

14.5.2013

DŮM ZVANÝ AKCÍZ – Na domě čp.160 v Ďáblické ul. 4 Praha 8 Ďáblice

Na domě čp.160 v Ďáblické ul. 4 Praha 8 Ďáblice je pamětní deska s textem:

„Dům zvaný „AKCÍZ“ je jedním z mála dodnes zachovalých objektů, které byly stavěny za účelem vybírání daně na „POTRAVNÍ ČÁŘE“, což byla hranice „VELKÉ PRAHY“ zřízená zákonem k 1.1.1922. Daň se zde vybírala až do roku 1942, V přízemí objektu byla též  četnická stanice (1940-1950). Patro bylo využíváno jako obecní byty od roku 1942, přízemí od roku 1950. Dům byl rekonstruován v roce 2003 dle projektu ing.arch. Karla Kučery. Patronem celníků a finanční stráže byl římský bůh MERKUR“.

14.5.2013

OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE – Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice

Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice bývala pamětní deska věnovaná obráncům památného strašnického vysílače z května 1945. Na velké kovové desce byl text:

„Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce“.

Na místě zůstal jen prázdný kamenný památník, deska zmizela.

10.5.2013


2.3.2014 jsem dostal informaci, že původní deska je opět na svém místě. Najdete ji v souboru „Různé“