PAMÁTCE PLAVCŮM VORAŘŮM – Na břehu Vltavy pod Malou Chuchlí

Na břehu Vltavy pod Malou Chuchlí je v kamenu zasazena pamětní deska s textem:

„Památce plavcům-vorařům 21.9.2012 na jejich památku MČ Praha-Velká Chuchle k 880.výročí obce Povodí Vltavy k otevření cyklostezky“.

Původní deska byla odcizena a je nahrazena deskou plastovou.

9.10.2014