KOTLÁŘKA – V areálu bývalé usedlosti Kotlářka Praha 6-Dejvice, Na Kotlářce 16/9

V areálu bývalé usedlosti Kotlářka Praha 6-Dejvice, Na Kotlářce 16/9 je pamětní deska s textem:

Karel chlouba vlasti v zemi dálné lásku k Čechům zachoval. Přišed domů, učil národ, jak by révu pěstoval. Založeno L.P.1891 majitelem Jos.Bečkou, stavitelem ze Smíchova“.

16.2.2014