SACHS Julius – Na zahradě Přírodovědecké fakulty UK Viničná ul 1965/5 Praha 2 Nové Město

Na zahradě Přírodovědecké fakulty UK Viničná ul 1965/5 Praha 2 Nové Město je busta Julia Sachse na podstavci s českoněmeckým textem:

„Julius Sachs 1832-1897 Zakladatel moderní fyziologie rostlin působil v Praze 1851-1859“

25.8.2014