100 KILOMETRŮ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ 2 – Na libeňském předmostí Libeňského mostu Praha 8 Libeň

Na libeňském předmostí Libeňského mostu Praha 8 Libeň je druhý z pražských tramvajových pomníčků. Tento připomíná 100. kilometr rekon-strukcí tratí systémem velkoplošných panelů BKV. Na pomníčku je pamětní deska s textem:

„100 km rekonstrukce tramvajových kolejí velkoplošnými panely s blokovou kolejnicí Listopad 1984 Dopravní podnik hlavního města Prahy“.

2.9.2014