NOVÁK Jaroslav BRAŤKA – Na přední stěně vinohradské vodárenské věže Praha 10 Vinohrady

Na přední stěně vinohradské vodárenské věže Korunní tř. 66 Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s kresbou znaku vodních skautů a s textem:

„Zde se v roce 1913 poprvé sešli skauti, které dlouhá léta vedl JAROSLAV NOVÁK BRAŤKA spisovatel a zakladatel pětky 31.1.1894 – 14.3.1965 5.přístav vodních skautů Praha k 100. výročí dne 14.3.2015“.

25.6.2015

OBYTNÝ DŮM čp. 476-43 – Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 476 Dům z konce 19.stol. nad vchodem je balkon se zábradlím a balustrádou. Okna 1.patra zdobí trojúhelníkové frontony, nad okny 2. a 3. patra jsou rovné římsy. Zajímavá je plastická výzdoba mezi okny půdního polopatra“.

25.5.2015