NA PAMĚŤ PŘÍŠTÍM GENERACÍM – Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město

Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfem znázorňujícího popravu  českých bojovníků nacistickými vojáky na mostě. Na horní straně reliéfu je text:

Za věrnost přísaze, za věrnost k praporu hnutí, za věrnost vlasti až k smrti, na nehynoucí paměť příštím generacím“ Na dolní straně reliéfu je text: „Za ozbrojenou aktivní činnost v národním boji za osvobození byli zajati dne 5.5.1945 na tomto mostě a v okolí, popraveni a do Vltavy svrženi příslušníci býv.voj. ill. hnutí „Věrný pes“ Jinonice-Radlice: por. v zál. Dr.ing. Jiří Kadela, dobrovol. Květoslav Bukolský ppl. děl. Otokar Háva, dobrovol. Ant. Kašpárek, dobrovol. Jos. Šafra, samostatně bojující dobrovolníci Jan Benda, JUC. Bedřich Hampacher, Jos. Křemen, Jaroslav Novotný a další skupina neznámých bojovníků. Čest jejich památce“.

28.9.2015

NA PAMĚŤ NAŠICH DRUHŮ STUDENTŮ – Na domě č. 25 Pařížská ul. Praha 1 (na boční stěně v ul. 17.listopadu) Praha 1 Staré Město

Na domě č. 25 Pařížská ul. Praha 1 (na boční stěně v ul. 17.listopadu) Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfem a anglicko-českým textem:

Na paměť našich druhů, studentů kteří padli v boji za mír a lepší budoucnost lidstva 17 listopad 1974″

28.9.2015

SMÍCHOVSKÁ TRŽNICE – Na budově smíchovské tržnice Náměstí 14.října 83/15 Praha 5 Smíchov

Na budově smíchovské tržnice Náměstí 14.října 83/15 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Smíchovská tržnice čp.83 Secesní tržnice postavená v letech 1906-1909 s litinovou konstrukcí, prosklenými dvoranami a ochozy. Autorem je arch. Alois Čenský.“

5.9.2015