NA PAMĚŤ PŘÍŠTÍM GENERACÍM – Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město

Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfem znázorňujícího popravu  českých bojovníků nacistickými vojáky na mostě. Na horní straně reliéfu je text:

Za věrnost přísaze, za věrnost k praporu hnutí, za věrnost vlasti až k smrti, na nehynoucí paměť příštím generacím“ Na dolní straně reliéfu je text: „Za ozbrojenou aktivní činnost v národním boji za osvobození byli zajati dne 5.5.1945 na tomto mostě a v okolí, popraveni a do Vltavy svrženi příslušníci býv.voj. ill. hnutí „Věrný pes“ Jinonice-Radlice: por. v zál. Dr.ing. Jiří Kadela, dobrovol. Květoslav Bukolský ppl. děl. Otokar Háva, dobrovol. Ant. Kašpárek, dobrovol. Jos. Šafra, samostatně bojující dobrovolníci Jan Benda, JUC. Bedřich Hampacher, Jos. Křemen, Jaroslav Novotný a další skupina neznámých bojovníků. Čest jejich památce“.

28.9.2015