OBĚTEM KOLEKTIVIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ – V parčíku u budovy ministerstva zemědělství Těšnov 65/17 Praha 1 Nové Město

V parčíku u budovy ministerstva zemědělství Těšnov 65/17 Praha 1 Nové Město je památník obětem kolektivizace zemědělství s pamětní deskou na zdi schodiště parčíku. Text na desce:

„Během své vlády v letech 1948-1989 se komunistická moc a její přisluhovači pokusili zlikvidovat zlikvidovat český selský stav a násilím kolektivizovali venkov. Mnoho sedláků bylo popraveno, tisíce uvězněno, rodiny násilím vystěhovány ze svých domovů, děti vyloučeny ze škol, majetky rozkradeny a zdevastovány. Pachatelé těchto zločinů nebyli nikdy potrestáni. Po r.1989 jejich následovníci vraceli ukradené majetky jen velmi neochotně a často se na jejich neoprávněném držení založili své podnikání. Přesto dnes moderní soukromí farmáři opět hospodaří na více než 25 procentech české půdy. Český sedlák žije a nikdy nezapomene na utrpení svých předků. Asociace soukromého zemědělství ČR 2004

Deska obsahuje i motto – úryvek básně ze sbírky Selské básně básníka Josefa Václava Sládka:

„A přijde kosa sečná

na trávu, na člověka,

však naše zem je věčná

a naše hrouda čeká“.

(Bohužel se ni nepodařilo udělat snímek desky dřív, než ji vandalové počmárali)

20.2.2015