VALLA Bedřich- Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem:

„Zde žil v letech 1935-1944 pplk. Bedřich Valla – Šíp důstojník Generálního štábu armády ČSR – člen organizace Obrana národy – člen náčelnictva Svazu Junáků, skautů a skautek RČS – zakladatel a vůdce I. junáckého střediska v Dejvicích a tvůrce skautské branné výchovy – nositel Československého válečného kříže z r. 1939, Zlatého junáckého kříže 1939 – 1945, narozen 21.1.1892 v Náměšti nad Oslavou – zemřel 20.5.1945 po útrapách věznění v terezínské malé pevnosti“.

28.11.2015

USEDLOST POPELKA Sala terrena -Na kamenné zdi vedle zbytku barokní usedlosti v ulici Na Popelce 12 Praha 5 Smíchov

Na kamenné zdi vedle zbytku barokní usedlosti objektu sala terrena v ulici Na Popelce 12 Praha 5 Smíchov je skleněná pamětní deska s textem:

„Usedlost Popelka Sala Terrena Vážení návštěvníci, stojíte před Sala Terrenou, poslední dochovanou barokní stavbou areálu usedlosti, která je od roku 1704 uváděna pod názvem Popelka, pravděpodobně z důvodu, že počátkem 18.století bylo toto stavení ve vlastnictví Popelů z Lobkovic. K dalším významným majitelům patřil v 19.století Karel Dittrich, který vlastnil i okolní usedlosti Cihlářku a Provaznici. Počátkem 20.století areál Popelky postupně zanikl v důsledku nové výstavby. Sala Terrena byla využívána jako chlévy a stáje až později úplně zpustla. Současný vlastník Městská část Praha 5 v roce 2007 rozhodla o záchraně této památky a v letech 2008-2010 společnosti Gema Art, a.s. a Pentas, s.r.o. provedly celkovou revitalizaci památky.

            Sala Terrena je zajímavou centrální barokní stavbou, začleněnou do zahrady areálu venkovské usedlosti. Již svými tvůrci byla navržena jako podzemní stavba, která byla umístěna v hraniční zdi, nad níž vedla cesta spojující jednotlivé zemědělské usedlosti. Při restaurátorských odkryvech podlah byla nalezena  jímka pramenu, což v souvislosti se záznamy z 18.století o výskytu léčivých pramenů v okolních kopcích, ukazuje na možný další důvod vzniku této stavby, jako „pavilonu nad léčivým pramenem“. Ačkoli přesný důvod ani rok vzniku neznáme, je pro dnešního diváka tato elegantní stavba vzpomínkou na malebnost Smíchova v době pozdního baroka“.

15.11.2015

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Plzeňská ul. malostranský hřbitov Praha 5 Smíchov

Na přední stěně kostela na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Kostel Nejsvětější Trojice Klasicistní jednolodní stavba z r. 1829-1837. Obraz Posledního soudu na hlavním oltáři od Františka Horčičky, kopie Rubensova obrazu sv. Anny od F.Mazance z r. 1644 a obraz Sv. Kříže od L.Blankarta z r. 1787. U kostela stávala morová kaple sv.Rocha z doby založení hřbitova“.

14.11.2015