LÉKAŘSKÝ DŮM JÍLOVSKÁ – U vchodu do Lékařského domu čp. 1825 Jílovská u. 14a

U vchodu do Lékařského domu Jílovská čp. 1825 Jílovská ul. 14a Praha 4 Braník na sídlišti Novodvorská je pamětní deska s textem:

Lékařský dům Jílovská vznikl rekonstrukcí objektu tepelného výměníku v roce 2011. Rekonstrukce byla financována z prostředků městské části Praha 4„.

Pod malým barevným znakem a symbolem městské části je ještě nápis:

„Společně s vámi. Městská část Praha 4“.

21.2.2016

MACH Ernst – Na domě čp.562 Ovocný trh 7 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.562 Ovocný trh 7 Praha 1 Staré Město byla 16.2.2016 odhalena pamětní deska s plastikou hlavy, jménem a vyrytými symboly vyšší matematiky a experimentální fyziky.

Na dolní desce je trojjazyčný text:

„Ernst Mach 1838-1916 V tomto domě působil v letech 1867-1879 fyzik a filozof Ernst Mach. Zde jako přednosta Fyzikálního ústavu univerzity zahájil svá převratná zkoumání rázových vln (Machovo číslo). Jeho kritika newtonovské mechaniky hluboce ovlivnila Alberta Einsteina (Machův princip).“

18.2.2016