VELKÁ SYNAGOGA – Na postranní stěně u vchodu do synagogy čp.1310 Jeruzalémská ul.7 Praha 1 Nové Město

Na postranní stěně u vchodu do Jubilejní synagogy čp.1310 Jeruzalémská ul.7 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Velká synagoga v Jeruzalémské ulici vystavená v roce 1908“.


Další odkazy

UHŘÍNĚVESKÁ SYNAGOGA – Na budově bývalé synagogy ulice Přátelství 79 Praha 10 Uhříněves

Na stěně bývalé uhříněveské synagogy jsou tři pamětní desky – dvě v českém a jedna v anglickém jazyce. Na horní z nich je text:

„Vrať nás, věčný, k sobě a my se vrátíme. Obnov naše dny jako za starodávna. Pláč Jeremiášův, S-21.“

Na hlavní z nich je text o historii synagogy:

“Na paměť židovské obce v Uhříněvsi. Nejstarší písemné záznamy o židovské obci v Uhříněvsi pocházejí z roku 1620. Hřbitov byl založen na počátku 18.století. Tato synagoga byla postavena v roce 1848 a bohoslužby se zde konaly do nacistické okupace. Nacisté měli na seznamu 46 Židů z Uhříněvsi a 341 z okolních obcí. Transporty z Uhříněvsi do ghetta Terezín začaly na počátku roku 1942. Z Terezína byli převáženi do Osvětimi, Treblinky a jiných táborů smrti. Z původních 687 přežili jen 42. Největší transport Židů z Uhříněvsi a okolí proběhl na svátek Roš Hašana 12.září 1942, kdy bylo do Terezína převezeno 212 Židů, z toho 36 uhříněvských. Po válce připadla synagoga městu a roku 1995 byla vydána Židovské obci v Praze. Bohoslužby se v ní již nekonají. Svitek tóry z původní synagogy trvale zapůjčil THE MEMORIAL SCROLL TRUST v Londýně synagóze FINCHLEV REFORM. Tuto pamětní desku daly zhotovit FINCHLEV REFORM SYNAGOGUE v Londýně a Praha –Uhříněves roku 2000.“

Třetí z nich je obdobná v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie Wikipedie
Zdroj fotografie Mapy.cz- autor Petra Šmídovvá. Stav v roce 2020.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví

Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví je pamětní deska s textem:

„Premonstrátský klášter založený na Strahově olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem  a českým králem Vladislavem v roce 1140. Románský areál kláštera s kostelem P.Marie vybudovaný v letech 1143-1182, po požáru v roce 1258 zčásti goticky přestavěn. Po roce 1600 postaven při hlavní bráně votivní kostel sv.Rocha /dnes výstavní síň Musaion/ a klášterní kostel renesančně upraven J.B.Bussim. V roce 1627 sem přeneseny z Magdeburku ostatky zakladatele řádu sv.Norberta. Koncem 17.stol. počátek barokizace kláštera. V roce 1671 postaven J.D.Orsim teologický sál knihovny a podle plánu J.B.Matheyho letní refektář. Počátkem 18.stol. vybudován provizoriát /vstupní křídlo/ a nové průčelí kostela. Reprezentační sály a knihovna vyzdobeny freskami S.Noseckého, kostel freskami J.V.Neunhertze a obrazy M.Willmanna, F.X.Palka a I.Raaba. V letech 1783-1794 postavena podle plánu J.A.Kolbeho I.Palliardim nová budova knihovny s filozofickým sálem. Na jeho stropě freska A.F.Maulbertsche Dějiny lidstva“.

STARONOVÁ SYNAGOGA – Na západní stěně přístavby Staronové synagogy v Maiselově ulici v Praze 1 Josefov

Na západní stěně přístavby Staronové synagogy v Maiselově ulici v Praze 1 Josefov je pamětní deska s textem:

STARONOVÁ
SYNAGOGA
NÁLEŽÍ K PRVNÍM GOTICKÝM
STAVBÁM V PRAZE
A K NEJSTARŠÍM DOCHOVANÝM
SYNAGOGÁM EVROPSKÝM
BYLA VYSTAVĚNA V POSLEDNÍM
DESETILETÍ 13.STOLETÍ,
ŠTÍTY JSOU ZE STOLETÍ 14.,
PŘÍSTAVBY Z DOBY POZDĚJŠÍ
VSTUPNÍ PORTÁL S JEMNĚ
TESANOU ORNAMENTIKOU
JE NEJSTARŠÍM DOCHOVANÝM
ARCHITEKTONICKÝM
PORTÁLEM PRAŽSKÝM


Umístění na mapě


Další odkazy

SMÍCHOVSKÁ SYNAGOGA – Na stěně vedle vchodu do synagogy v ul. Stroupežnického 290/32 Praha 5 Smíchov

Na stěně vedle vchodu do synagogy v ul. Stroupežnického 290/32 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

“Smíchovská synagoga Původní synagoga v novorománském a maurském slohu postavena v roce 1863. Modernistická přestavba podle projektu arch. L.Ehrmanna provedena v roce 1931. Celková rekonstrukce pro potřeby Židovského muzea v Praze podle projektu ateliéru Znamení čtyř – architekti dokončena v březnu 2004“.