ROTUNDA SV. KŘÍŽE – Na rohu domu čp.1013 v Konviktské ul. Praha 1 Staré Město (vedle rotundy)

Na rohu domu čp.1013 v Konviktské ul. Praha 1 Staré Město (vedle rotundy) je pamětní deska s textem:

„Kaple sv.Kříže románská rotunda z přelomu 11. a 12.století, původně farní kostelík později skladiště. Pro chatrný stav byla v roce 1860 určena k zboření. Zásluhou Umělecké besedy však obnovena a vrácena do původní románské podoby. Tehdy provedena i výzdoba za účasti Josefa Mánesa“.

(S.Hajerová 1970)

POZŮSTATKY KOSTELA PANNY MARIE – Ve spojovací chodbě postranního vchodu na druhé nádvoří Pražského hradu

Ve spojovací chodbě postranního vchodu na druhé hradní nádvoří je zasklený prostor s osvětlenými základy prvního kostela v Praze, zasvěceného Panně Marii, a zároveň nejstarší dostupné památky osídlení Pražského hradu. Na jednom ze zasklených oken je dvojjazyčný česko-anglický nápis:

„Pozůstatky kostela Panny Marie. Tento chrám, nejstarší na Pražském hradě a druhý nejstarší v Čechách byl postaven v letech 882 – 884 na popud knížete Bořivoje I., stal se místem pohřbu knížete Spytihněva I. (†915) a jeho manželky (†918), byl přestavěn v 11.století a zanikl po požáru ve 13.století“.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA SLUPI – Na boční stěně kostela u zahrady Revmatologického ústavu Praha 2 Nové Město

Na boční stěně kostela u zahrady Revmatologického ústavu Praha 2 Nové Město  je pamětní deska s těžko čitelným latinským textem. Kostel Panny Marie Na Slupi (též Na Trávníčku) stojí v údolí pražského potoka Botiče pod Vyšehradem na Novém Městě. Jedná se o nevelkou gotickou stavbu zbudovanou při klášteře servitů. Kostel byl zasvěcen Zvěstování Panny Marie a spolu s klášterem je památkou od r. 1958. Byl založen Karlem IV. 24.3.1360 a postaven mezi lety 1360 a 1375. Jeho současný vzhled je převážně v novogotickém slohu. Již od roku 1995 v něm má sídlo pravoslavbá církev. (text z Wikipedie)


 Nad vchodem do kostela z ulice je pamětní deska s česko-rusko-anglickým textem

„PRAVOSLAVNÝ CHRÁM ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE 1995“.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH SLIVENEC – Na postranní zdi vlevo vstupních dveří kostela Všech svatých Praha 5 Slivenec

Na postranní zdi vlevo vstupních dveří kostela Všech svatých Praha 5 Slivenec je pamětní deska s textem:

„Farní kostel Všech svatých Raně gotická stavba opravovaná po r.1693 a r. 1889, tehdy podle návrhu Antonína Barvítia. Do středověké ohradní zdi byla v 18.století vestavěna kostnice“.