NEUMANN Stanislav Kostka – Na vile zvané Hercovka čp. 752 U Hercovky 1 v Praze 8 Libni

Na vile Hercovka čp. 752, U Hercovky 1 v Praze 8 Libni je umístěna pamětní deska s plastikou hlavy a textem:

S.K.Neumann 1875-1947 prožil v tomto domě poslední léta života“.