NEZVAL Vítězslav – Na domě čp.1901 v Baranově ulici 4 Praha 3 Žižkov

Na domě čp. 1901 v Baranově ulici 4 Praha 3 Žižkov je bronzová pamětní deska s bustou  a textem:

„Velký český básník národní umělec Vítězslav Nezval žil a tvořil v tomto domě až do své smrti v roce 1958“.

Autor Vladislav Turský (1981)