SCHELINGER Jiří – Na domě čp.266 v Čestmírově ulici 18 Praha 4 Nusle

Na domě čp.266 v Čestmírově ulici 18 Praha 4 Nusle je pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Zde vyrůstal zpěvák Jiří Schelinger a učil hře na kytaru jeho otec Josef – 2011“.

Autorem desly je akad.sochař Pavel Míka.