SCHUBERT František (P.Augustin) – Na kostele sv.Tomáše v Letenské ulici na Malé Straně Praha 1

Na kostele sv.Tomáše v Letenské ulici na Malé Straně je kovová pamětní deska s textem:

„Zde žil a působil Dr.Aug. F.Schubert OSA převor řádu augustiniánů, vzdělavatel čsl.Orla. Svůj život obětoval Bohu a za lepší budoucnost čsl.národa. Byl umučen sne 28.7.1942 v koncentr. táboře v Dachau“.Čsl.Orel Praha III“.