SMETANA Bedřich – Na domě čp.248/16 Masarykovo nábřeží Praha 1 Nové Město

V roce 1863 byl B.Smetana sbormistrem pěveckého spolku Hlahol a v roce 1911 vzpomněli jeho členové na toto jeho působení. Pamětní deska je jednou ze tří desek sbormistrů na průčelí budovy Hlaholu čp.248 Masarykovo nábřeží 16. Deska s reliéfem hlavy je opatřena textem:

„Bedř. Smetanovi sbormistru r.1863 u vděčné vzpomínce členstvo Hlaholu MDCCCCXI“.