SMETANA Bedřich – Na domě čp.548 na Staroměstském náměstí 20 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.548 na Staroměstském náměstí 20 Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s textem:

„V tomto domě Bedřich Smetana otevřel v srpnu r.1848 hudební ústav“.

Osazeno 1927; Obec Pražská.