SMRKOVSKÝ Josef – Na domě čp.801 na Václavském náměstí 52 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.801 na Václavském náměstí 52 Praha 1 Nové Město je bronzová pamětní deska s textem:

„V tomto domě pracoval vlastenec-čelný představitel pražského povstání 1945. Josef Smrkovský předseda Národního shromáždění roku 1968. Svaz družstevních rolníků a Federální shromáždění“.