MATICE ŠKOLSKÁ – Na domě čp.241 v ulici Jana Masaryka 47 Praha 2 Vinohrady

Foto Václav Bártík, 2012

Na domě čp.241 v ulici Jana Masaryka 47 Praha 2 Vinohrady je bronzová pamětní deska s textem:

Dům
u Metelků
věnovaný
Ústřední
matici
školské

Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 20012

Umístění na mapě


Další odkazy

LUŽICKÝ SEMINÁŘ – Na domě čp.90 U lužického semináře 13, Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.90 U lužického semináře 13, Praha 1 Malá Strana je dvojjazyčná pamětní deska s textem:

„V tomto domě založili r.1846 lužickosrbští studenti „SERBOWKU“ první slovanský studentský spolek v Praze významný pro kulturní rozvoj lužických Srbů. Lužický seminář postaven v roce 1728 nadací lužickosrbských duchovních Měrčina a Jurije Šimonových jako kolej pro hornolužické katolické studenty. Ze semináře vyšla řada osobností národního obrození Lužice: J.P.Jordan, M.Hórnik, J.Bart-Cišinski aj. Vyučovali zde mimo jiné K.J.Erben, J.Dobrovský. V r. 1922 byl seminář míšenským biskupstvím zrušen. V roce 1946-1955 zde bydleli srbští studenti. Sídlo Hórnikovy lužickosrbské knihovny“.

KRÁLOVSKÁ KOLEJ VÁCLAVA IV. – Dům čp.573 Ovocný trh 12 Praha 1 Staré Město

V pasáži domu čp.573 Ovocný trh Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s textem:

„Zde stávala kolej královská, která králem Václavem IV. léta Páně MCCCLXXXI byla založena pro mistry svobodných umění ve vysokém učení Pražském. Z nichž nejzasloužilejší bývali jejími probošty. Za proboštství mistra Martina Bacháčka , rektora koleje Karlovy a vynikajícího správce českého školství, přebýval zde v letech MDCIV až MDCVII slavný matematik a hvězdář Jan Kepler, jemuž hostitel v zahradě vížku vystavěl k pozorování hvězd. Po vypuzení mistrů českých z koleje Karlovy léta MDCXXII zrušena je kolej krále Václava a budova její léta MDCCIV trhem do soukromých rukou přešla. Poslední držitelé její manželé Olivovi Alois a Louisa věnovali ji společně s domem na zahradním pozemku směrem k Příkopům vystavěným ke zřízení dětského vychovávacího ústavu čili vychovatelny Olivových, pro niž nákladem obce Pražské v Říčanech léta Páně MDCCCXCVI nádherná budova byla vystavěna“.