ČSL.OBEC BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ – Na domě čp.345 „U Medvídků“ Na Perštýně 7 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.345 „U Medvídků“ Na Perštýně 7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

Zde v domě „U Medvídků“ se v letech 1924-1940 scházeli členové Čsl.obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Ta sdružovala české námořníky Rakousko-Uherského válečného loďstva, kteří svou účastí na vzpouře v Boce Kotorské dne 1.února 1918 významně podpořili vznik našeho samostatného státu. Po 28.říjnu 1918 byli mezi prvními, kdo bránili územní celistvost mladé Československé republiky v bojích o Slovensko. Mnozí přinesli velké oběti i v odboji za okupace v letech 1939-1945. Věnováno památce všech popravených, utonulých, padlých a zemřelých českých námořníků“.