DĚDICTVÍ REFORMACE – Na nádvoří Husova domu čp.22 Jungmannova ulice 9 Praha 1 Nové Město

Na nádvoří Husova domu čp.22 Jungmannova ulice 9 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Památce těch, kdož zachovali dědictví reformace v časích protivenství a s kazateli přišlými z Maďarska a Slovenska obnovili evang.sbory“. Pod tímto textem je vyjmenováno 79 měst a obcí, kde byly tyto sbory obnoveny.