DĚTSKÁ ŠKOLKA – Na přední stěně budovy americké dětské školky Fibichovo nám. 2 Praha 3 Žižkov

Na přední stěně budovy americké dětské školky s anglickým názvem Panda Learning Center Fibichovo nám. 2 Praha 3 Žižkov jsou tři pamětní desky. První bílá deska vedle vchodu do budovy připomíná historii vedlejšího židovského hřbitova a text je psaný českým jazykem:

„V roce 5440 (1680) byla Praha postižena morem a během deseti měsíců bylo zde „U lazaretu“ skoro 3000 osob židovských pochováno, V měsíci Ab 5473 (červenci 1713) vypukl mor opět a trval až do Chanuka 5474 (prosince 1713), Počet židovských mrtvol v tomto období druhém zde pohřbených činil 3388. Brzy potom se ukázalo, že původní ohradní zdě tohoto hřbitova byly chatrny a proto v r.5476 (1716) výboři Pražského židovského bratrstva je dali opraviti. Roku 5502 (1742) v době válečné tísně a vzbouření „lazaret“ i zdě hřbitovní byly zase skoro zničeny a opětně výborem židovského pohřebního bratrstva za velkých obětí byly zdě i budova znova zřízeny. Pak zůstaly od r.5504 (1744) v dobrém stavu až do roku 5570 (1810) kdy představenstvem pohřebního bratrstva byly jak hlavní zdi hřbitova tak i zahradní obnoveny. Když byl uzavřen starý pražský židovský hřbitov r.5547 (1787), byl tento Olšanský hřbitov určen ku pohřbívání všech zemřelých židů v Praze a sloužil tomu účelu až do r.5650 (1890). V tomto období bylo zde k věčnému spánku uloženo více než 31.000 židovských osob. V roce 5685 (1925) byla hřbitovní hlavní zeď v novém slohu postavena a volné místo uvnitř hřbitova přeměněno na sad do kterého obecenstvo rádo chodí.)“.

Na levem i pravém okraji budovy jsou desky s hebrejským textem.