DESKA U ZLATÉ BRÁNY – Na jižním sloupu Zlaté brány chrámu sv.Víta na Hradčanech

Na jižním sloupu Zlaté brány chrámu sv.Víta na Hradčanech je kapitulou zasazená kamenná pamětní deska s těžko čitelným textem, který upřesňuje vysvěcení chrámu ke cti Panny Marie a sv. Víta v roce 1385, založení trojlodí v době řízení stavby rektorem Václavem z Radče a za vedení huti Petrem Parléřem v roce 1392 a přenesení ostatků sv. Vojtěcha a svatých Pěti bratří ze starého kostela doprostřed nového v roce 1396.