NEWYORSKÝM HASIČŮM – Na kamenném podstavci u pilíře Karlova mostu na Kampě Praha 1 Malá Strana

Na kamenném podstavci u pilíře Karlova mostu na Kampě Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s vyrytou českou a americkou vlajkou a s textem:

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. A právě proto je život hasiče pravým příkladem správného pochopení lidského života. Věnováno památce 343 hasičů a záchranářů newyorského hasičského sboru, kteří položili své životy 11.září 2001. Nikdy nezapomeneme, 11.9.2010 Dobrovolní hasiči Praha 1“.