OBNOVENÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE – Na nádvoří Lidového domu čp.1033 Hybernská ul.7a Praha 1 Nové Město

Na nádvoří Lidového domu čp.1033 Hybernská ul.7a Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

Věnováno památce Zdeňka Bechyně Františka Čoupka Přemysla Janýra Josefa Munzara Zdeňka Pešky Josefa Veverky a všem, kteří se v roce 1968 podíleli na pokusu o obnovení Československé sociální demokracie a tím i demokracie v zemi. Jejich odkazu věrni zůstaneme!“