VŠESLOVANSKÝ SJEZD 1998 – Na budově Hotelu Pyramida Bělohorská ul.24 Praha 6 Břevnov

Na budově hotelu Pyramida Bělohorská ul.24 Praha 6 Břevnov je pamětní deska s textem:

„Zde se konal 2.-5.června 1998 Všeslovanský sjezd na počest 150.výročí prvního Slovanského sjezdu v Praze roku 1848. Slovanský výbor České republiky“.