VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ – Na budově bývalého Thunovského paláce ve Sněmovní ulici 176/4,6 Praha 1 Malá Strana

Na budově bývalého Thunovského paláce ve Sněmovní ulici 176/4,6 Praha 1 Malá Strana byla v roce 1933 osazena pamětní žulová deska k 15. výročí vzniku samostatného Československa. Jejími autory jsou L. Šaloun a F. Foit. Na desce je plastický velký státní znak a text:

V této památné budově zemského sněmu království Českého se dokonal revoluční převrat protirakouský a budoval se obnovený stát československý. Zde se 28.října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Zde se dne 14. listopadu 1918 sestoupilo Národní shromáždění, zbavilo rod Habsbsbursko-Lotrinský trůnu Českého a prohlásilo republiku Československou. Zvolilo jednomyslně prvního presidenta a jeho vládu. Zde dne 29.února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavní listinu republiky Československé“.