VZNIK SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY – Obecní dům Náměstí Republiky 5 Praha 1 Staré Město

Na rohu Obecního domu na Náměstí Republiky 5 Praha 1 Staré Město vedle Prašné brány je pamětní deska se stojící postavou muže a ženy a textem:

„Tuto budovu hlavního města Prahy posvětila československá revoluce. Zde byla 6.ledna 1918 v sále Grégrově schválena Deklarace všeho poselstva národa. Zde byla 13.dubna 1918 v sále Smetanově složena slavná přísaha národa. Zde se 17.května 1918 v době jubilea Národního divadla konala konference utlačených národů Rakousko-Uherska. Zde se 13.července 1918 v sále Grégrově ustavil Národní výbor československý. Zde mluvil a jednal 28.říjen 1918. Zde se 28.října 1918 ráno sestoupilo předsednictvo Národního výboru, aby jménem národa provedlo revoluční převrat., převzalo veřejnou správu a prohlásilo samostatnost státu československého. Zde dne 28.října večer kapitulovala branná moc habsburské monarchie před česko-slovenskou revolucí. Zde ode dne 28.října do 13.listopadu 1918 zasedal Národní výbor jako prvý parlament a vláda obnoveného státu a zde byly vydány prvé zákony republiky.

Národe československý, jenž putuješ kolem této budovy, zůstaň povždy pamětliv své velké Revoluce a svatých povinností ke své Svobodě. Desku zasadilo Sdružení pracovníků Národního výboru československého dne 28.října 1931. Zpracoval Ladislav Šaloun“.