ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ – Na stěně před vstupem do budovy čp.293 Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město

Na stěně před vstupem do budovy čp.293 Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město jsou dvě pamětní desky. Na první je dvojjazyčný text:

„České vysoké učení technické v Praze Areál ČVUT Karlovo náměstí Budova A Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická novorenesanční budovu I.Ullmanna z let 1872-1874 charakterizují sochařské práce od J.V.Myslbeka a A.Poppa“.

Na druhé desce je text:

„České vysoké učení technické v Praze Areál Karlovo náměstí. ČVUT, dříve Český polytechnický ústav, sídlí od roku 1869 v areálu bývalého kláštera křižovníků, založeného v roce 1190 v osadě na Zderaze, kde řád křižovníků postavil v letech 1715-1721 kostel sv.Petra a Pavla podle návrhu J.B.Santiniho. Tentýž řád zde vystavěl i proboštství v roce 1756, avšak celý svůj záměr, velkolepý poutní komplex, již nedokončil. Další části areálu byly realizovány, nezávisle na křižovnících, podle projektů P.I.Bayera a K.I.Dienzenhofera v letech 1730-1740. Jedná se o barokní kostel sv. Karla Boromejského a emeritní dům pro přestárlé kněze. Stavby postupně sloužily církevním, po josefínských reformách vojenským účelům a nakonec se staly základem českého technického školství. Barokní kostel sv. Karla Boromejského poté připadl pravoslavné církvi, která jej vysvětila v roce 1935 na kostel sv.Cyrila a Metoděje. Celý areál byl v roce 1874 uzavřen směrem do Karlova náměstí novorenesanční Ullmannovou budovou a na místě zbořeného kostela sv.Petra a Pavla byla dostavěna v roce 1906 nová budova elektrotechnického ústavu“.

Stejná dvojice pamětní deska je zasazena i u postranního vchodu do budovy ze stanice metra Karlovo náměstí.